Cerum Construct - Arkitekt, sikrer at arkitektens tegninger og løsninger ivaretas til neste steg i prosessen. Revisjoner på dokumenter og tegninger beholder full sporbarhet slik at ingen detaljer går

Kontroll

Cerum Construct gir deg full kontroll over dine prosjekter. Alle endringer logges, det samme gjelder all kundekommunikasjon og timeforbruk. Dette gir deg mulighet til sporing av alt som har skjedd i prosjektet fra salgsfasen til ferdig bygg.

Prosjekthåndbok

I Cerum Construct kan du opprette prosjekthåndbøker som bidrar til kvalitetssikring av gjennomføringen av ulike typer prosjekter. Håndboka sørger for at du får tilgang til forhåndsdefinerte skjema og blanketter, og hjelper deg til effektiv prosjektprogresjon.